AZ

Texniki ofis mühəndisi

Müəssisənin adı:  “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” ASC

Nəzərdə tutulan əmək haqqı: müsahibə zamanı razılaşdırılma yolu ilə

Əsas iş yeri: Ağstafa rayonu

Namizədə dair tələblər:

• Ali təhsil;
• Minimum 2 il müvafiq sahədə iş təcrübəsi;
• Dil: Azərbaycan ; İngilis və Rus dilləri ( arzuolunandır)

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

 • Layihə əsasında həcmlərin hesablanması (ümumi inşaat);
 • Əsaslı tikinti-quraşdırma və təmir işləri üçün təklif və razılaşma qiymətləri hesablamalarını analiz edilməsi və smeta sənədinin hazırlanması, layihə-smeta sənədlərin vaxtında təhvil verilməsinin təmin edilməsi;
 • Müəyyən edilmiş vaxt ərzində obyektlərin verilməsi planını, iş qrafiklərini və tikinti-quraşdırma işlərinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə əsasən yerinə yetirilməsi;
 • Hazırlanmış smetaya Layihə sənədlərinə, tikinti norma və qaydalarına, texniki şərtlərə və başqa normativ sənədlərə uyğun olaraq nəzarətin həyata keçirilməsi;
 • Obyektlərin inşası üçün texniki sənədləşmənin əldə edilməsində iştirak edilməsi;
 • Layihə üzrə görülən işlərin günlük və həftəlik iş planının hazırlanması;
 • Görülmüş işlər üzrə aylıq hesabatın hazırlanıb lahiyə rəhbərinə təqdim olunması;
 • Metodiki və normativ materialların, texniki sənədlərin, eləcə də işlənib hazırlanmış layihə və proqramların yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər və təkliflərin işlənib hazırlanması;
 • İşlərin, xidmətlərin görülmə müddətlərinin ixtisara salınmasının mümkünlüyünün araşdırılması, onların yerinə yetirilməsi prosesinin hazırlanması, lazımi texniki materiallar, məlumatlar və avadanlıqla təmin olunmanın nəzərə alınması;
 • İşlərin qrafiklərini, sifarişləri, ərizələri, təlimatları, sxem və digər texniki sənədləri tərtib edilməsi, eləcə də təsdiq olunmuş forma və müəyyən olunmuş müddətlər üzrə qoyulmuş hesabatların tərtib edilməsi;
 • İnşa olunacaq obyektlər üzrə komplektləşdirilmiş layihə-smeta sənədlərinin olmasını və onların, təyinatına əsasən, layihə snədlərində nəzərdə tutulmuş tikinti-quraşdırma işlərinin həcmini və realizasiya müddətinin müəyyən edilməsi;
 • Obyektlərin layihələndirilməsi üçün ilkin məlumatların hazırlanması, layihələndirmə üçün tapşırıqların tərtib edilməsi;
 • Cari layihələndirmə üçün əmək üzrə limitlərin paylaşdırılmasının hazırlanması;
 • Yeni normativ qiymət, preyskurant, kataloqlar, vahid qiymətlər toplusu və s. qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar, vaxtlı-vaxtında layihə-smeta sənədlərində lazımi dəyişikliklərin edilməsi;
 • Layihə-smeta sənədlərini lahiyə təşkilatları ilə razılaşdırmaya hazırlanması;
 • Tikintisi başa çatmış obyektlərin layihələndirilməsinə çəkilən xərclərin silinməsi üçün mühasibatlığa lazımi sənədlərin təqdim edilməsi;
 • Layihəyə dair aylıq texniki hesabatların, layihə-axtarış işləri üzrə tapşırıqların icrası haqqında aylıq, illik hesabatların tərtib edilməsi;
 • Sahələrdən gələn texniki hesabatların yoxlanması;
 • Podratçılar tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərlə bağlı təqdim edilən hesabatların yoxlanılması.

E-mail : cv@akkord.az

Mövzu hissəsində " Texniki ofis mühəndisi" qeyd olunması zəruridir.

Qeyd: Xahiş olunur yalnız tələblərə cavab verən namizədlər CV göndərsin.

send a resume

3х4 Photo for resume

One file up to 1 mb


012

Education

Computer knowledges

Foreign language skills

Participated in trainings, seminars, conferences and trainings

Work experience

All rights reserved © 2005-2021.